Politica de confidențialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Orange Family SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră . Scopul colectării datelor îl reprezintă: realizarea proceselor de vânzare imobiliare. Datele cu caracter personal introduse în secțiunea ,,Contact” de pe site sau trimise pe e-mail, sunt prelucrate de Orange Family SRL doar în situația în care dumneavoastră le introduceți sau le trimiteți.

Prin transmiterea unui mesaj vă exprimați acceptul de a vă colecta și a vă utiliza datele în soluționarea solicitării pentru care ne-ați contactat.

Conform Legii nr. 677/2001 utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de solicita ștergerea tuturor datelor cu caracter personal din sisteme informatice interne deținute de proprietar. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată prin e-mail, la adresa marius.melniciuc@remax.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Deoarece transmiterea datelor prin Internet nu este 100% sigură, există riscul ca acestea să poată fi copiate și utilizate de persoane neautorizate, Orange Family SRL depune eforturi pentru a proteja datele dumneavoastră. Cu toate acestea Orange Family SRL nu este responsabilă pentru folosirea neautorizată a acestor date, prin urmare orice trimitere de date se face pe riscul dumneavoastră.

În măsura în care, nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile de mai sus, vă solicităm să nu ne furnizaţi datele dumnoavoastră personale și să ne contactați prin alte căi.